Baselines en Compliance

Security baselines zijn een zeer nuttig instrument voor de security officer. QCSec kan u helpen met het opstellen van concrete technische baselines die aansluiten op uw security policy (IT-bevei­ligings­beleid). Ook kunnen we geautoma­tiseerd toetsen of systemen in uw netwerk aan de baseline(s) voldoen.

illustratie