Security Baseline Compliance Checking

Het gestruc­tureerd auditen van systemen (clients, servers en netwerk­apparatuur) is een belang­rijk middel voor security officers om het IT-bevei­ligings­niveau meetbaar te maken. QCSec kan u helpen bij de opzet en uitvoering van deze audits.

Net als het frequent doen van vulnerability scans en indringerstests geeft het doen van baseline compliance checks tevens goed inzicht in de opvolging van uw bevindingen door de IT-organisatie.

Voor het beheer van geautoma­tiseerde compliance checks over meerdere Linux-systemen werkt QCSec samen met CISOfy, auteurs van de tool Lynis.

CISOfy logo