Indringerstest (penetratietest)

De veiligste websites en netwerken zijn sites en netwerken die regelmatig getest worden door deskundigen. Mensen met verstand van zaken die voor u proberen een digitale inbraak te plegen in uw systemen kunnen u als geen ander vertellen waar de verbeterpunten zitten.

QCSec biedt de unieke combinatie van diepgaande technische kennis en uitstekende rapportage­vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle indringers­test.

Onderdelen

Wat kunt u verwachten van een indringers­test/penetratie­test van QCSec?

 • Een geautomatiseerde poort- en kwetsbaarhedenscan
 • Eliminatie van false positives door handmatige analyse
 • Handmatig onderzoek naar niet-geautomatiseerd detecteer­bare en context-afhankelijke kwetsbaar­heden
 • Een rapport met o.a.:
  • Een voor niet-experts begrijpelijke management­samenvatting
  • Een overzicht van alle geconstateerde kwetsbaar­heden
  • Een samenhangende risico-analyse
  • Zinvolle conclusies en aanbevelingen waar uw organisatie mee aan de slag kan
  • Een bijlage met gedetailleerde technische bevindingen
 • Een eindbespreking waar we het rapport toelichten
 • Aanpassing van het rapport op basis van uw feedback. In het definitieve rapport is al uw commentaar verwerkt.

Uiteraard worden geen onnodige risico's genomen met de continuïteit van uw dienstverlening. Alleen in onderling overleg worden tests gedaan die een verhoogd risico op verstoring met zich meebrengen.