QCSec zoekt partners

Ben je een goeie ethical hacker, al zeg je het zelf, of ben je afstudeerder en wil je dat graag worden? Dan wil QCSec graag met je praten.

QCSec is en wordt geen bedrijf met een top-downstructuur. Iedereen die meewerkt doet dat als zelfstandige, praat mee over de invulling van de projecten, en is vrij om er wel of niet aan deel te nemen.

QCSec staat open voor alle vormen van samenwerking: als zelfstandige met een eigen onderscheidend product, zzp'er, met een tijdelijk of vast arbeidscontract, of als stagiair. Stuur een mailtje en we praten erover!

illustratie